Väktarskola

För att bli väktare måste du utbilda dig på en väktarskola. Det absolut bästa, billigaste och enklaste sättet är att först få en anställning hos ett bevakningsföretag och sedan utbilda dig via Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnden väktarskola, även kallad BYA Väktarskolan.

Genom att först få en anställning och sedan utbilda dig via BYA Väktarskolan erhåller du även lön under din utbildning. För att bli väktare måste du genomgå två väktarutbildningar, även kallade väktarutbildning 1 (VU1) och väktarutbildning 2 (VU2). Under väktarutbildning 1 erhåller du då 65% av lönen, resterande 35% betalas ut när du går väktarutbildning 2. Du får även 100% lön när du går väktarutbildning 2. Alltså kan man förenkla det på följande sätt.

  • Väktarutbildning 1 = 65% lön
  • Väktarutbildning 2 = 135% lön

Varför denna modellen ofta används är för att bevakningsföretagen annars förlorar på att anställa dig, ge dig utbildning och 100% i lön om du sedan slutar jobba innan du har genomgått väktarutbildning 2.

Du kan läsa mer och väktartutbildning 1 här och väktarutbildning 2 här.