Jobba med personskydd, hur gör jag?

Fråga: Jag vill jobba med personskydd. Hur går jag vidare och utbildar mig?

Svar: Personskydd är inget man börjar med direkt och det är bara en handfull
personer som har detta som sysselsättning i Sverige. För att inte
nämna ännu färre personer inom den privata sektorn (bevakningsbolag).
Oftast är det poliser med lång erfarenhet som sedan utbildas till
livvakter.

Utav bevakningsbolagen i Sverige är det endast Securitas och G4S som
har auktorisation för att bedriva personskydd. Ofta kan mindre aktörer
skriva ut att dem har det men i själva verket visar det sig sedan vara
något annat – som inte är just renodlat personskydd.

Det finns – som dock inte betraktas som seriösa – utbildningar för
personskydd, som bedrivs av privata aktörer. Dock inget som
rekommenderas. Du får även ett intyg på din utbildning som
egentligen inte säger något alls.

Så för att summera. Att bli utbildad för att hålla på med personskydd
i Sverige är ytterst svårt och något man eventuellt får förfrågan om
efter ett flertal arbetade år på ett bevakningsföretag och då
Securitas eller G4S.

En ”enklare” väg är att först utbilda sig till polis,
arbeta som detta ett antal år och sedan söka sig vidare mot
personskydd.