Ålderskrav?

Fråga: Hur gammal måste man vara för att bli väktare?

Svar: Man måste vara minst 18 år fyllda för att kunna bli väktare.