Menu

Ordningsvakt och väktare, samma sak?

Fråga: Är ordningsvakt och väktare samma?

Svar: Nej, ordningsvakt och väktare är inte alls samma sak.

Ordningsvakter ser du oftast i t ex entrén till en krog. Det är dem som reglerar vilka som får komma in och inte. Samt har rätt att avlägsna personer från t ex krogen. En ordningsvakt har en polismans befogenheter på det stället den verkar. Man kan jämställa det med att ordningsvakter står i krogdörren istället för polisen. Det är även polisen som styr över ordningsvakterna på deras verkningsområde.

En väktare utför bevakning på uppdrag av beställaren, som exempelvis kan vara en privatperson, företag eller en organisation. En väktare har inte mer befogenheter än en privatperson. Däremot har dem förstärkt rättsskydd när dem är i tjänst. Dvs blir en väktare utsatt för våld av en gärningsman på något av väktarens jobbobjekt får gärningsmannen dubbelt straffpåföljd gentemot vad den hade fått om den hade utövat samma våld mot en privatperson. En väktare har även rätt att bära batong och handfängsel om denne har den utbildning som krävs.

One comment

  • Salwan Ghazi

    hej, jag är utbildad som väktare och även skyddsvakt, jag vill också göra ordningvakt utbildningen, och då är min fråga så här, behöver jag också söka till Länsstyrelsen och genom föra praktik eller hur går det till vägar igentligen.

Leave a comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>