Lön

När du jobbar som väktare så är du enligt det fackliga överenskommelserna berättigad till följande nedanstående lön. I 99 fall av 100 så kommer du att hamna i gruppen ”Timlön för behovsanställd” när du börjar jobba som väktare.

Månadslön för heltidsanställda

Lön för nyanställd 17.057 kr
Grundlön 18.341 kr

Timlön för halv-och deltidsanställda

Lön för nyanställd 103,00 kr
Grundlön 110,75 kr

Timlön för behovsanställd

Lön för nyanställd 103,00 kr
Grundlön 118,13 kr

Timlön OB-tillägg

a (vardag 18-06) 18,36 kr
b1 (helgdag 06-18) 27,91 kr
b2 (helgnatt 18-06) 31,33 kr
c (storhelg) 54,24 kr
d (midsommar,jul, nyår) 121,56 kr

Vardag räknas måndag 06:00 till fredag 18:00. Helg räknas fredag 18:00 till måndag 06:00.