Handfängsel

Används för att fängsla gripna personer.