Menu

Grundutbildning – VU1

För att bli väktare måste du gå grundutbildningarna som betecknas VU1 och VU2 (Väktarutbildning 1 och 2). Läser du Väktarutbildning 1 på Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) så pågår utbildningen under nio dagar, måndag till fredag med helguppehåll och sedan fortsättning veckan efter. Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet
 • Bevakningsjuridik
 • Förenklad handläggning av snatteriärenden
 • Bevakningstjänst
 • Arbetsmiljö och facklig information
 • Yrkesetik och Moral
 • Olaga diskriminering och mänskliga beteenden
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakningen
 • Brand
 • Akutsjukvård
 • Självskydd och Konflikthantering
 • Handfängsel
 • Skriftligt och Praktiskt prov

Efter du har gått VU1 krävs det 160 arbetstimmar inom bevkaningsbranschen för att kunna få delta i VU2, som gör dig till fulländad väktare, utbildningsmässigt. Efter att ha jobbat ett längre tag som väktare kommer du även behöva komplettera med fortbildningar.

17 comments

Leave a comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>