Skaffa jobb

Det finns vissa sätt att lättare få jobb på ett bevakningsföretag, som generellt även gäller i andra branscher.

Som vi skrivit om tidigare finns det två sätt att skaffa sig sin väktarutbildning (om du inte läst, klicka här) antingen genom att bekosta den själv hos en utav det privata aktörer som bedriver väktarutbildningar eller att få den genom det bevakningsföretaget som anställer en.

Utbildning

Om du söker anställning hos ett mindre bevakningsföretag underlättare det om du redan har en väktarutbildning och det kan då vara ett alternativ att bekosta den själv och utbilda sig innan man söker jobb. Detta på grund utav att ett mindre bevakningsföretag möjligtvis inte har det ekonomiska resurser som det större aktörerna har och ser det då som något positivt att slippa lägga ut pengar på en utbildning till den anställde. Trots att detta troligtvis ses som en större fördel hos det mindre bevakningsföretagen kan även det större tycka att detta är positivt eftersom du är redo att börja jobba direkt.

Sökningstid

Det är avsevärt mycket lättare att få en första fot in och anställning på ett bevakningsföretag inför semesterperioderna. Om du dessutom är ute i god tid innan semesterperioderna – vilket krävs om du inte har utbildning och behöver iväg på den innan du kan börja jobba – är chansen ännu större. Får du anställning under semesterperioderna kan du räkna med mycket arbete – oftast heltid – under semesterperioderna men även en bit efter. Efter semesterperioderna blir det oftast mer lösa tider med chans på att jobba pass där det fattas folk eller där extra bevakning behöver utföras – så som t ex brandvakt, bevakning av häktad person med flera.

Störst chans att få jobb inför semesterperioderna har du hos det större aktörerna som t ex Securitas eller G4S. Observera att det är bra och visar på drivkraft att vara ute i god tid när du söker jobb.

Drivkraft

Var enträgen. Ge aldrig upp. Ett sätt att visa att man är aktiv och driven är att först personligen lämna över ett CV till den som anställer personal på bevakningsföretaget. En vecka efter överlämnandet av CV’et ringa upp personen och fråga om han har haft tid att kolla på ditt CV samt hur möjligheterna ser ut för en anställning. Skulle svaret vara att behovet för nyanställning inte finns, kan du trots att det är januari fråga hur behovet av ny personal är inför sommaren. Får du då svaret att återkomma senare gör det igen redan i mars.