Menu

Svenskmedborgare krav?

Fråga: Måste man ha svensk medborgarskap för att bli väktare , eller räcker det med uppehållstillstånd?

Svar: Är man inte svensk medborgare måste man bott i landet i minst tre
år för att få arbeta som väktare. Är man nordisk medborgare räcker det att
bott i Sverige i ett år.

No comments

Leave a comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>