Svenskmedborgare krav?

Fråga: Måste man ha svensk medborgarskap för att bli väktare , eller räcker det med uppehållstillstånd?

Svar: Är man inte svensk medborgare måste man bott i landet i minst tre
år för att få arbeta som väktare. Är man nordisk medborgare räcker det att
bott i Sverige i ett år.