Fortbildning

Efter du gått grundutbildningarna VU1 och VU2 med godkänt resultat och ett godkännande från Länsstyrelsen är du regelmässigt godkänd väktare. Det du däremot bör tänka på är att du efter fyra år från det att du påbörjade din första grundutbildning – det vill säga VU1 – måste gå en fortbildning. Går du inte fortbildningen efter fyra år har du inte rätt att jobba som väktare och utföra bevakningstjänster, till följd av detta måste du även gå om grundutbildningarna VU1 och VU2. Länsstyrelsen har även rätt att dra tillbaka din väktarlegitimation.

Detta är något som din arbetsgivare inte alltid har koll på och bör vara något du själv har i åtanke.

Fortbildningen består av minst 30 lektionstimmar och brukar vara tre dagar lång. Ett exempel på kurser som som kan ingå är t ex (kurser citerade från BYA):

  • Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet
  • Bevakningsjuridik
  • Etik och Moral
  • Självskydd med handfängsel/Konflikthantering
  • Sjukvård, LABCDE/HLR
  • Praktisk prov
  • Teoretiskt prov

Vart att lägga på minnet är att efter ytterligare fyra år – sett från fortbildningen – är du tvungen att återigen gå en fortbildning.