Grundutbildning – VU2

Efter du har gått VU1 (Väktarutbildning 1) och även skaffat dig minst 160 timmar arbetserfarenhet måste du inom tre månader från ditt anställningsdatum som väktare även gå VU2 (Väktarutbildning 2).

Här läggs fokus på att fördjupa dina kunskaper. Tack vare att du skaffat dig arbetserfarenhet från väktaryrket har du även fått en större inblick i hur det är att jobba som väktare och du har nu möjlighet att få klarhet i hur eventuella situationer du hamnat i bäst behandlas genom diskussion.

Om du går utbildningen på Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) så pågår utbildningen under fem dagar, måndag till fredag. Utbildningen omfattar 48 arbetstimmar och innehåller följande kurser:

• Bevakningsjuridik
• Bevakningstjänst
• Arbetsmiljö
• Facklig information
• Droger
• Krishantering, kamratstöd
• AED (Hjärtstartare)
• Samhällets rättsvårdande myndigheter
• Självskydd och Konflikthantering
• Skriftligt och Praktiskt prov

Efter du har klarat VU2 med ett godkänt resultat är du fulländad väktare, utbildningsmässigt. Du kommer i framtiden behöva komplettera med fortutbildningar för att hålla dina teoretiska kunskaper vid liv.