Menu

Batong / Gummiklubba

Den traditionella batongen, även kallad gummiklubban. Generar mer kraft än lillebror ASP.

Ingen extra behörighet – förutom Väktarutbildning 1 – krävs som väktare för att bära batongen.

No comments

Leave a comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>