Batong / Gummiklubba

Den traditionella batongen, även kallad gummiklubban. Generar mer kraft än lillebror ASP.

Ingen extra behörighet – förutom Väktarutbildning 1 – krävs som väktare för att bära batongen.